lördag 21 november 2015

Hem (ej översatt)

Översättning på G......Startflik

Last Updated: Feb 19, 2015 12:17PM PST
Senast uppdaterad: Mar 18, 2015 10:04 PDT
Obs! Fliken Start visas inte längre i appar. Det har ersatts  med fliken Kontakt. Startfliken fortsätter att listas
i din flik alternativ med det enda syftet att stödja äldre program.
 Var noga med att lägga till fliken Kontakt i
dina appar istället!Ursprungliga syftena med fliken Start:
  • Ställ en startskärmsbakgrundsbild: i Utseende steg under bakgrundsbilder
  • Lägg till snabba kontaktknappar till startskärmen (Ring oss, Vägbeskrivning, Berätta om oss för en vän):
    i Utseende steg under Layout> Startskärm> Extra Knappar
  • Lägg till underflikarna på startskärmen: i Utseende steg under Layout> startskärmen> flikar

    Lägg till bakgrundsbild:

Lägg till extraknappar:
Lägg till underflikar:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar